Företaget

WEAB Wermlands Elektronik AB startades 1995.
Vi är ett privatägt bolag som bedriver sin verksamhet i Torsby, Värmland.

WEAB är kontraktsleverantör av elektronikproduktion.
Vi är certifierade inom kvalitet ISO 9001 samt inom miljö ISO 14001.

Produkterna vi tillverkar används världen över inom så vitt skilda områden som transportsektorn, bioenergi, nödbelysning, vägningssystem med mera.
Vi levererar till några av Europas största företag och till enmannaföretag.

Vår affärsidé är totalentreprenad - Allt från idé till färdig produkt, levererad direkt till slutkund.


Kontraktstillverkning

WEAB monterar kretskort i små och mellanstora serier. För detta ändamål har vi automatisk ytmontering, flertalet halvautomatiska monteringsstationer samt specialanpassade arbetsstationer för kretskortsmontering.
WEAB monterar även ihop färdiga apparater, utför funktionskontroll och intrimning samt levererar direkt till slutkund om så önskas. Vi hjälper till med att ta fram specialkapslingar, även i små antal.
WEAB tillverkar också kablage, allt från enkelledare till mer komplicerade.


Kvalitets och miljöpolicy:

Vi ska uppfylla kundens förväntningar avseende produktens kvalitet och snabbhet i leveranser

Vi ska arbeta för att förebygga föroreningar från produktion och produkter samt uppfylla tillämpliga lagar och krav.

Vi ska ha hög miljömedvetenhet och kompetens och målmedvetet arbeta med ständiga förbättringar